GSD BMP

Evidencija osnovnih sredstava preduzeća, po lokaciji, po računopolagaču, po grupama osnovnih sredstava, pregled i stampa izveštaja stanja po kontim kao i popisne liste.

os1 os2 os3 os4

You must be logged in to post a comment.